میزنان سردکن و نان درار

بدون نیاز به کارگر
نصب و راه اندازی آسان
همراه با نان سردکن

مخزن استیل خمیر یا پاتیل

از این مخزن جهت حمل و نگهداری خمیر در واحدهای نانوایی برای مدت زمان معین استفاده می گردد.

دیگ آن از استیل مقاوم و یک پارچه ساخته شده که در ظرفیت های ۵۰لیتر،۷۰لیتر،۱۱۰ لیتر ،۲۰۰لیتر و ۳۰۰ لیتر موجود می باشد

چونه گیر پستونی

مخصوص نان تافتون و بربری
قابلیت جابجایی آسان
قابلیت تنظیم وزن چانه و تنظیم سرعت چانه و تعداد چانه

چانه گیر نیم پهن کن با استراحت خمیر

مخصوص نان تافتون خمیر شل
دارای استراحت چانه تا ۱۰۰ چونه
دارای نیم پهن کن
دارای سرعت تنظیم چانه و وزن چانه

پهن کن رومیزی

جابجایی آسان
مخصوص نان لواش و تافتون
قیمت مناسب

پهن کن اتوماتیک (سه کاره گردبر تافتون و لواش)

افزایش سرعت پخت
جلوگیری از کاهش ضایعات
کاربرد آسان و عدم نیاز به کارگر ماهر

پهن کن اتوماتیک (سه کاره چهارگوش لواش)
افزایش سرعت پخت
جلوگیری از کاهش ضایعات
کاربرد آسان و عدم نیاز به کارگر ماهر