تنور گردان جهت پخت نان لواش و تافتون

قیمت مناسب

قابلیت جابجایی آسان

(دارای اینورتور(تنظیم دور دستگاه

دستگاه پخت نان دوار پرتابل(غیرمستقیم)

قابلیت جابجایی

(دارای اینورتور(تنظیم دور دستگاه

حرارت صد درصد غیر مستقیم

دارای استاندارد ملی ایران

دستگاه فرتونلی ۷۸۰۰ تافتون و لوش

قابلیت پخت بالا

(دارای اینورتور(تنظیم دور دستگاه

حرارت غیر مستقیم

دستگاه تمام اتوماتیک سنگک (تونلی)

بدون نیاز به شاطر

قابلیت پخت بالا

دارای چدن های برجسته

دارای پمپ ریزشی ولوم دار

قابلیت تنظیم ضخامت و طول و عرض نان

دستگاه تونلی تمام اتوماتیک لواش

بدون نیاز به شاطر

دارای پمپ ریزشی ولوم دار

قابلیت تنظیم طول وعرض نان

تولید نان در ظرفیت های بالا

دستگاه سنگک تمام اتوماتیک(دوار)

قابلیت جابجایی

بدون نیاز به شاطر

دارای سنگهای چدن برجسته

(دارای اینورتور(تنظیم دور دستگاه

دستگاه نیمه اتوماتیک سنگک

.

قیمت مناسب

قابلیت جابجایی آسان

دارای سنگ های چدن برجسته

کاهش مصرف سوخت

(دارای اینورتور(تنظیم دور دستگاه

دستگاه شیبدار 

قابلیت جابجایی آسان

(دارای انورتور(تنظیم دور دستگاه

مجهز به دستگاه نان درار

فرطبقه ای نان حجیم:

قابلیت تنظیم دما
مجهز به سیستم کنترل ،فشار بخار هر طبقه
پخت انواع نان های حجیم ،باگت و تست
حرارت صد درصد غیرمستقیم
دارای نشان استاندارد ملی ایران

فرگردان با سیستم بخار ،مخصوص نان حجیم و نیمه حجیم:

قابلیت تنظیم دما و حرارت
مناسب برای پخت انواع نان های حجیم و کیک و شیرینی
جابجایی آسان
حرارت غیرمستقیم و سیستم بخار با لوله استیل
دارای نشان ملی استاندارد ایران

دستگاه مینی فر:

قابلیت جابجایی آسان
کم مصرف
قابلیت پخت شیرینی و کلوچه
قابلیت تنظیم دما و دارای تایمر

فرگردان شیرینی:

قابلیت پخت انواع شیرینی ،کیک و کلوچه
قابلیت تنظیم دما و دارای تایمر
جابجایی آسان
حرارت صد درصد غیر مستقیم و کوره استیل
دارای نشان استاندارد ملی ایران

فر ریلی پیتزا:

قابلیت جابجایی آسان
دارای ولوم تنظیم دور
تنظیم دما
حرارت صد درصد غیر مستقیم

فرگردان پیتزا :

قیمت مناسب
سرعت پخت بالا
تنظیم دما
دارای اینورتور تنظیم دور

تنور گردان جهت پخت نان لواش و تافتون

قیمت مناسب

قابلیت جابجایی آسان

(دارای اینورتور(تنظیم دور دستگاه

دستگاه پخت نان دوار پرتابل(غیرمستقیم)

قابلیت جابجایی

(دارای اینورتور(تنظیم دور دستگاه

حرارت صد درصد غیر مستقیم

دارای استاندارد ملی ایران

دستگاه تمام اتوماتیک سنگک (تونلی)

بدون نیاز به شاطر

قابلیت پخت بالا

دارای چدن های برجسته

دارای پمپ ریزشی ولوم دار

قابلیت تنظیم ضخامت و طول و عرض نان

دستگاه فرتونلی ۷۸۰۰ تافتون و لوش

قابلیت پخت بالا

(دارای اینورتور(تنظیم دور دستگاه

حرارت غیر مستقیم

فرطبقه ای نان حجیم:

قابلیت تنظیم دما
مجهز به سیستم کنترل ،فشار بخار هر طبقه
پخت انواع نان های حجیم ،باگت و تست
حرارت صد درصد غیرمستقیم
دارای نشان استاندارد ملی ایران

فرگردان با سیستم بخار ،مخصوص نان حجیم و نیمه حجیم:

قابلیت تنظیم دما و حرارت
مناسب برای پخت انواع نان های حجیم و کیک و شیرینی
جابجایی آسان
حرارت غیرمستقیم و سیستم بخار با لوله استیل
دارای نشان ملی استاندارد ایران

دستگاه مینی فر:

قابلیت جابجایی آسان
کم مصرف
قابلیت پخت شیرینی و کلوچه
قابلیت تنظیم دما و دارای تایمر

فرگردان شیرینی:

قابلیت پخت انواع شیرینی ،کیک و کلوچه
قابلیت تنظیم دما و دارای تایمر
جابجایی آسان
حرارت صد درصد غیر مستقیم و کوره استیل
دارای نشان استاندارد ملی ایران

فر ریلی پیتزا:

قابلیت جابجایی آسان
دارای ولوم تنظیم دور
تنظیم دما
حرارت صد درصد غیر مستقیم

فرگردان پیتزا :

قیمت مناسب
سرعت پخت بالا
تنظیم دما
دارای اینورتور تنظیم دور