دستگاه پهن کن اتوماتیک خمیر نان

1 photo


Project Description

ویژگی های دستگاه

  • قابلیت پهن کردن خمیر نرم
  • مصرف بسیار کم برق به واسطه وجود دستگاه اینورتر
  • دارا بودن الکتروگیربکس خارجی بدون صدا با عمر طولانی
  • قابلیت تغییر ارتفاع
  • افزایش سرعت پخت
  • کاهش مصرف نمک در نان
  • جلوگیری از ضایعات
  • افزایش بهداشت به دلیل کم شدن دخالت دست
  • قابلیت تغییر سرعت دستگاه به صورت دیجیتالی به اندازه دلخواه