دستگاه پهن کن شش غلطکی

1 photo


Project Description

این دستگاه خمیر را به ضخامت مقابل تنظیم پهن کرده و برای انتقال به فر آماده می کندقابل استفاده در کنار دستگاه های پرتابل و یا ابتدای خطوط تولید اتوماتیک می باشد .

در مدل های مختلف برای پهن کردن خمیر در یک ردیف تا سه ردیف ساخته می شود و می تواند خطوط تولید یک تا سه تن در شیفت را تغذیه می نماید.

استفاده از این دستگاه دارای مزایای ذیل می باشد :

  • تولید نان کاملا بهداشتی
  • کاهش و حذف دخالت دست در تولید نان
  • بهبود کیفیت نان